El Refran como estrategia discursiva en ""Guzman de Alfarache""

Access the content here.