Stavropolskaia Street 9, Kikin Palace (Palaty Kikina), main facade