Preobrazhenskaia (transfiguration) Square 1, Cathedral of the Transfiguration, interior, view northeast toward iconostasis