Solianoi Lane 17 / 2A Pestel' Street, Church of Saint Panteleimon, south view