Zvenigorod Street 12, building of the Synodal Legation of Saint Mitrofan of Voronezh