Moskovsky Prospekt 188Ab, statue of Marshal Zhukov, Moskovskii Park of Victory