Moskovsky Prospekt 188Ab, statue "Sportswomen" (Fizkul'turnitsy), Moskovskii Park of Victory