Vosstanie (insurrection) Street 18 / 17 Kovenskii (Kovno) Lane, S. V. Muiaki apartment building