Vladimirskii Prospekt 2 / 49 Nevskii Prospekt (left), A. M. Ushakov Hotel