Solianoi Lane 10 / 14 Gangutskaia Street (right), apartment building