Ploshchad' Stachek (Strikes Square) 2, "Narva" Metro station, interior, platform