Rimskii-Korsakov Prospekt 11 / 36 Voznesenskii Prospekt, F. I. Chelishchev (M. V. Kol'Be) apartment building