Rimskii-Korsakov Prospekt 19 / 16 Bol. Pod'Iacheskaia Street (left), O. V. Popova house & shops